Reservatie Torres EVX

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Reserveringen die worden gemaakt op de “Reservatietool” voor het model Torres EVX, gehost op www.kgm.be/nl/torres-evx/reservation

De Reservatietool wordt u ter beschikking gesteld door SsangYong Motors Middle Europe (“KGM”) met ondernemingsnummer 0829.189.355 en met maatschappelijke zetel te Pierstraat 229 te 2550 Kontich. De Reservatietool stelt u in staat om een "Reservering" te plaatsen voor het model Torres EVX.

Door de Reservatietool te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u niet door deze Algemene Voorwaarden gebonden wenst te zijn of als u niet zeker bent van de betekenis van een van deze voorwaarden, ga dan niet akkoord met deze voorwaarden, gebruik de Reservatietool niet en/of plaats geen Reservering.

 

1.       RESERVATIETOOL

1.       De Reservatietool stelt u in staat om:

       i.            Het vooropgestelde voertuig in de Reservatietool te selecteren.

          ii.            Een verdeler te selecteren.

           iii.            Het vooropgestelde voertuig te reserveren.

2.       U krijgt een volledig overzicht van het vooropgestelde voertuig voordat u de aanvraag of Reservering indient. Neem de tijd om het overzicht te lezen en te controleren voordat u de eventuele Reserveringskosten bevestigt en betaalt.

3.       Nadat u een Reservering heeft geplaatst, sturen we een kopie van uw reserveringsgegevens naar het door u opgegeven e-mailadres en ook naar de door u gekozen verdeler. De door u gekozen verdeler zal dan contact met u opnemen om de regelingen met u te bespreken (inclusief de contractuele documentatie die vereist is) om het Gekozen Voertuig te kopen. De verdeler zal telefonisch of per e-mail contact met u opnemen via de contactgegevens die u ons op de Reservatietool heeft verstrekt. Het proces waarmee u het voertuig desgevallend koopt, wordt beschreven in deel A.

 

2.       RESERVERINGSKOSTEN

1.       Om uw Reservering te voltooien, moet u de Reserveringskosten betalen die rechtstreeks via de Reservatietool aan KGM worden betaald. KGM ontvangt en beheert de Reserveringskosten namens de gekozen verdeler. Betaling van de Reserveringskosten verplicht u niet tot aankoop van het voertuig, noch verplicht het de verdeler om het voertuig te leveren.

2.       U heeft het recht om de Reservering op elk moment en om welke reden dan ook te annuleren. De verdeler kan de Reservering ook annuleren in bepaalde omstandigheden (zoals wanneer er zich een fout heeft voorgedaan in de Officiële catalogusprijs binnen de Reservatietool of om andere zakelijke of juridische redenen). In dergelijke gevallen worden de Reserveringskosten volledig aan u terugbetaald. De terugbetaling aan u zal worden verwerkt binnen veertien (14) dagen na een dergelijke annulering. Wij zijn niet gerechtigd om enige bedragen in te houden.

3.       De Reserveringskosten zijn verschuldigd op het moment dat de Reservering wordt geplaatst met behulp van de betalingsfaciliteiten op de Reservatietool en kunnen alleen worden betaald met een creditcard of debet-card. We gebruiken gerenommeerde online betalingsverwerkers om betalingen aan te nemen en door de Reservatietool te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat dergelijke betalingsverwerkers de betalingstransactie, uw kaartgegevens en alle andere informatie die strikt noodzakelijk is voor een dergelijke betalingstransactie (inclusief maar niet beperkt tot fraudepreventie), behandelen.

4.       Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de betalingsgegevens die u gebruikt correct en volledig zijn. De Reservering wordt naar de door u gekozen verdeler gestuurd na succesvolle afronding van de betaling en afgifte van een autorisatiecode.

5.       Als er wordt overgegaan tot aankoop van het voertuig, zal de verdeler de Reserveringskosten in rekening brengen voor uw voorschot m.b.t. het Gekozen Voertuig.

 

3.       CONTRACTUELE BETEKENIS VAN EEN RESERVERING

1.       U erkent specifiek dat de Reservering uw interesse toont in het kopen van het Gekozen Voertuig bij de door u gekozen verdeler en geen aanbod is om het Gekozen Voertuig te kopen.

2.       De Reservering is niet bindend voor u of voor de verdeler. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, de Reservering in te dienen en de Reserveringskosten te betalen, heeft u geen voertuig besteld of gekocht.

3.       Wanneer u een Reservering maakt voor een voertuig, heeft de verdeler geen enkele verplichting jegens u met betrekking tot een dergelijk voertuig, tenzij u instemt een dergelijk voertuig te kopen.

4.       Uw reservering voor het voertuig blijft geldig gedurende een periode van 8 dagen tenzij u de Reservering vroeger annuleert. Indien u het Gekozen Voertuig binnen 8 dagen niet aankoopt, dan is uw Reservering niet meer geldig en zal KGM uw Reserveringskosten terugbetalen.

 

4.       UW RESERVERING ANNULEREN

1.       Als u van gedachten verandert over de Reservering die op de Reservatietool is geplaatst, kunt u deze op elk moment annuleren voordat u een verkoopovereenkomst ondertekent met de door u gekozen verdeler. Dit betekent dat als u tijdens deze periode van idee verandert of om welke reden dan ook besluit dat u het Gekozen Voertuig niet wilt reserveren, u de door u gekozen verdeler op de hoogte kunt stellen van uw beslissing om de Reservering te annuleren en u een volledige terugbetaling van de Reserveringskosten ontvangt.

2.       Om de Reservering te annuleren, hoeft u alleen dit te laten weten op presales@kgm.be

 

DEEL A - AANKOOP VAN HET GEKOZEN VOERTUIG

1.       AANKOOP VAN HET GEKOZEN VOERTUIG

1.       Nadat de reservering naar de verdeler is gestuurd, zal deze contact met u opnemen om een akkoord te vinden over de aankoop van het Gekozen Voertuig en om de nodige contractuele documentatie te verwerken.

2.       Het afsluiten van de aankoop is afhankelijk van de toestemming van een verdeler om te leveren en uw akkoord om het door u Gekozen Voertuig te kopen, in combinatie met de afsluiting van de verkoopovereenkomst tussen u en de verdeler.

         I.            Reserveringskosten in mindering te brengen van de officiële bestelbon.

3.       Indien u tot aankoop van het Gekozen Voertuig overgaat en een verkoopovereenkomst met de verdeler afsluit, worden de Reserveringskosten door KGM aan de verdeler doorgestort als voorschot op de koopprijs (Verdeler brengt deze in mindering op het officiële contract). De betaling van de aankoopprijs m.b.t. het Gekozen Voertuig volgens de verkoopovereenkomst moet worden geregeld tussen u en de verdeler. KGM is niet betrokken bij het betalen van de koopprijs.

4.       Geen enkele betaling wordt als uitgevoerd beschouwd totdat de verdeler deze volledig heeft ontvangen. De verdeler regelt de overdracht van uw voertuig pas als hij de volledige betaling heeft ontvangen.

 

2.       GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

1.       Wij en de verdeler zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de reservering. Alle verwerking vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en ons Gegevensbescherming- en Privacybeleid, beschikbaar op www.kgm.be